Elkontroll utføres i forbindelse med eierskifte, periodiske kontroll eller mistanke om at noe er galt.
Vi har riktige kompetanse og lang erfaring til slike oppdrag! 

En elkontroll er en grunnleggende sikkerhetstiltak for å sjekke om elektrisk anlegg og utstyr i en bolig eller bygning er i tråd med gjeldende regler og standarder.
Den kan hjelpe med å redusere faren for brann og elektriske støt, samt øke energieffektiviteten i bygningen.

Det er viktig å sørge for at elkontrollen utføres av en autorisert elektrobedrift med kvalifiserte teknikere. En grundig undersøkelse vil bli utført på elektrisk anlegg og utstyr, inkludert sikringer, kabler, stikkontakter og lysbrytere. Resultatet vil bli presentert i en rapport med en oversikt over eventuelle feil og mangler.

Det anbefales å utføre en elkontroll med jevne mellomrom, som hvert tredje eller fjerde år, for å sikre sikkerheten i bygningen og forhindre elektriske ulykker. En regelmessig elkontroll vil sikre at elektrisk anlegg og utstyr fortsatt er i god stand og oppfyller gjeldende regler og standarder.