Elkontroll utføres i forbindelse med eierskifte, periodiske kontroll eller mistanke om at noe er galt.
Vi har riktige kompetanse og lang erfaring til slike oppdrag! 

En elkontroll sikrer at boligers og bygningers elektriske systemer er trygge og opp til standard. Den forebygger brannrisiko og elektriske feil og øker energieffektiviteten. Det kreves en autorisert elektrobedrift for å gjennomføre en slik kontroll, som inkluderer en grundig vurdering av anlegg og utstyr. En detaljert rapport vil avdekke eventuelle problemer. Det er anbefalt å gjennomføre elkontroller regelmessig, typisk hvert 3-4 år, for vedvarende sikkerhet og overholdelse av regelverk.