Serviceoppdrag/-Prisoveriskt 

Priser for serviceoppdrag; "uten forhåndsavtalt pris" 

I mange tilfeller vil det være økonomisk gunstig for både oss og kunden å utføre jobben på medgått tid og materiell. Dette eliminerer behovet for å bruke tid på befaring og priskalkulasjon, samt at vi kan håndtere eventuelle uforutsette utfordringer som måtte dukke opp underveis på en enkel og kostnadseffektiv måte.  
Dette er det vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber. 

Tilbud? 

Priser

Faktura og dokumentasjon