Vi tilbyr prosjektering,  prosjekterings ledelse og installasjon av høy kvalitet. Du får Komplett Teknisk Løsninger for Bygg og Anlegg 

Prosjekteringsledelse

Elektriske Installasjoner

Ventilasjon

Varme

Automatisering

Nettverk & Mer" 

Prosjektering av Tekniske Systemer - Effektiv & Sikker Drift for Bygninger og Anlegg 

Bærum Elektro AS tilbyr komplett prosjektering av elektriske anlegg, ventilasjon, varme, smartstyring og nettverk for å sikre effektiv og sikker drift av bygninger og anlegg. 

Vi planlegger og designer systemer og løsninger i henhold til gjeldende standarder og regler, samt sørger for at ventilasjonssystemer gir god luftkvalitet og komfort. 

Vi implementerer også smartstyring ved hjelp av sensorer og automatisering, og bygger opp et nettverk av enheter og systemer som kan kommunisere.

For å gjennomføre en vellykket prosjektering, er det viktig å ha en grundig forståelse av tekniske systemer, gjeldende standarder og regler, samt bygningsstrukturen og -konstruksjoner. 

Våre fagpersoner har en god forståelse av disse områdene, samt evnen til å samarbeide med andre involverte parter. 

Vi gjør nødvendige beregninger og simuleringer for å sikre at løsningene vi velger er optimale og funksjonelle, og tar også hensyn til økonomiske og miljømessige aspekter. Bærum Elektro AS har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre en vellykket prosjektering av tekniske systemer."